Felanmälan och bokningar

 

 

Felanmäla

Uppstår fel i lägenheten så behöver man i första hand göra en felanmälan. Det går även bra att göra en felanmälan om något inte står rätt till i utemiljön, eller att det förekommer oegentligheter av något slag. Detta görs genom att ringa 046-210 85 00 eller gå in på www.hsb.se/skane och klicka på ”felanmälan”. En jour kan även kontaktas kl 16.00-07.00 samt alla lördagar och helgdagar på tel 046-210 85 00.

 

Bokningar

Föreningen har gått över från nycklar till elektroniskt taggsystem när det gäller vissa faciliteter och behov. Varje lägenhetsinnehavare har fått antingen 2 eller 3 taggar beroende på lägenhetens storlek. Med taggen går det i nuläget att boka tvättstuga, samlingslokal (festlokal) och släp genom en elektronisk bokningstavla som finns uppsatt framför tvättstugorna. Du loggar in genom att hålla din tagg mot läsaren. Det går även att göra bokningarna via mobil eller dator med hjälp av en bokningsfunktion och personlig kod på föreningens hemsida www.brffastan.se 

   

Tvättstuga 

Föreningen har tre tvättstugor vilka är utrustade med moderna tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. Två tvättpass kan bokas samtidigt. Tänk på att det är var och ens ansvar att följa de ordningsregler som finns uppsatta i tvättstugorna.    

Så här gör du:

 1. Logga in på skärmen utanför tvättstugorna eller genom bokningsfunktionen på hemsidan.
 2. Tryck på ”Boka”.
 3. Välj ”Tvätt”.
 4. Välj vilken tvättstuga du vill boka.
 5. Tryck på ”Ny bokning”.
 6. Välj vilket datum du vill tvätta på.
 7. Nu ser du lediga tider. För att boka, tryck på ett grönt tvättpass. För att boka två pass i rad behöver du klicka först på det ena och sedan det andra. Två pass i rad är max man kan boka per tillfälle.
   

Samlingslokal/festlokal

Föreningens samlingslokal/festlokal kan hyras av medlemmarna mot en avgift på 500 kr. Projektorn i lokalen kan lånas gratis mot en depositionsavgift på 600 kr. Vill man lyssna på musik så finns en musikanläggning som du kopplar upp dig mot via bluetooth i din mobil. Till lokalen hör ett kök med modern utrustning samt bord och stolar för 50 personer. Vid lån av lokalen skriver du under ett avtal som förbinder dig att följa givna ordningsregler. Vill du även använda musikanläggningen får du en kod för bluetooth i din mobil. Lokalen får högst inrymma 60 personer. Tänk på att du bara kan boka lokalen två månader framåt. 
 

Så här gör du: 

 1. Logga in på skärmen utanför tvättstugorna eller genom bokningsfunktionen på hemsidan.
 2. Tryck på ”Boka”.
 3. Välj ”Lokal”.
 4. Tryck på ”Ny bokning”.
 5. Välj vilket datum du vill boka lokalen på.
 6. Nu ser du lediga tider. För att boka, tryck på en grön tid. För att boka lokalen två gånger i rad behöver du klicka först på den ena och sedan den andra. Två bokningar i rad är max per tillfälle.
 7. Du behöver sedan informera styrelsen om bokat datum via en lapp i föreningens brevlåda (utanför kontoret) eller via e-postadressen brf.fastan1974@gmail.com. Uppge ditt namn, adress och telefonnummer.  
 8. Någon från styrelsen kontaktar dig för att bestämma datum när hyresavtalet ska skrivas under och avgiften betalas.
 9. När du skriver på avtalet betalar du samtidigt avgiften. Tänk på att avgiften måste betalas i kontanter då föreningen i nuläget inte har swish.
 10. Efter att lokalen använts ska den städas och ställas iordning, senast överenskommen tid dagen efter.
 11. Någon från styrelsen synar lokalen.   

 

Släp (skåpsläp)

Ett släp som tillhör föreningen och som står på föreningens parkering kan hyras av medlemmarna. Släpet är ett så kallat skåpsläp vilket t ex kan användas för att flytta möbler och dylikt.

Så här gör du:

 1. Logga in på skärmen utanför tvättstugorna eller genom bokningsfunktionen på hemsidan.
 2. Tryck på ”boka”.
 3. Välj ”Släp”.
 4. Tryck på ”Ny bokning”.
 5. Välj vilket datum du vill boka släpet på.
 6. Informera styrelsen om bokat datum via en lapp i föreningens brevlåda (utanför kontoret) eller via e-postadressen brf.fastan1974@gmail.com. Uppge ditt namn, adress och telefonnummer.  
 7. Någon från styrelsen kontaktar dig för att bestämma när ni ska träffas för att skriva under hyresavtalet.  
 8. När du skriver under hyresavtalet betalar du samtidigt hyran vilken är 100 kr/dygn. Avgiften måste betalas i kontanter då föreningen i nuläget inte har swish. Du hämtar också ut en spiralkabel (eventuellt också en adapter) som ska kopplas mellan bil och släpvagn. 
 9. Innan avfärd så kontrollerar uthyraren släpvagnens skick och koppling/funktion. 
 10. När du lämnar tillbaka släpet så ska det vara städat och ställas på samma plats där du hämtade det. Du möter då upp uthyraren och överlämnar spiralkabeln (och adaptern om sådan lånats).
 11. Uthyraren kontrollerar släpets skick och koppling/funktion.  

 

Biltvätt 

Medlemmar har möjlighet att använda en gemensam plats för biltvätt vid sidan av panncentralen. Laddning av tagg för biltvätt sker på kontorets öppettider vilka anslås på anslagstavlan utanför kontoret och på hemsidan under Kontakt.