Om Föreningen
 

Allmänt

 

 • Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permant boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
 • Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
 • Föreningen registrerades den 15 januari 1969.
 • Byggnaderna uppfördes 1971 på fastigheten Korskyrkan 1 som föreningen innehar med äganderätt.
 • Fastighetens adresser är Backgatan 17-93 i Södra Sandby.
 • Antal lägenheter: 156
  • med 1 rum och kök: 20
  •  med 2 rum och kök: 96
  • med 3 rum och kök:40
 • Garage: 61
 • Parkeringsplatser: 74


 

Avtal med leverantörer

Leverantör

Avtalstyp

Anmärkning/förklaring

Skånska Energi

elavtal

Skånska Energi

elnät

Kraftringen När AB

uppvärmning med gas

VA-Syd

vatten

Lunds Renhållningsverk

renhållning

Tele 2

kabel-TV

Telia

fibernät

HSB Skåne

ekonomisk och teknisk förvaltning (LQE)

HSB Skåne

underhållsplansavtal

Securitas

bevakning

Aptus

tagsystem

Anticimex

skadedjursbekämpning

Medigo

hjärtstartare

Finns placerad i anslutning till föreningens tvättstugor

Electrolux

service av maskinpark i tvättstugorna

Länsförsäkringar

fastighetsförsäkring (fullvärde)

I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. Bostadsrättstillägget försäkrar den boendes underhållsansvar utöver den vanliga hemförsäkringen

Vanliga frågor och svar gällande föreningen

 

Finns det några kommande planerade renoveringar?

En ombyggnad av föreningens bergvärmeanläggning påbörjades den 7 juli 2022. Detta föranleddes av att anläggningen behövde optimeras och att kostnader för gas och el skenade iväg.

 

Vad ingår i avgiften?

Värme, vatten, sophämtning, bostadsrättstillägg, trappstädning, bredband.

 

Hur och när debiteras elförbrukningen vid individuell mätning?

Lägenhetsinnehavaren betalar sin egen hushållsel genom elavtal med elbolag.

 

Har ni planerade avgiftsförändringar?

Hyresavgiften för en p-plats kommer att höjas från 100 till 200 kr/månad från den 1 september 2022.

Det har under en längre tid inte kostat något att hyra föreningens samlingslokal, men styrelsen har nu tagit beslut om att ta ut en avgift på 500 kr från den 1 september 2022.

 

Tar ni ut överlåtelseavgift/pantsättningsavgift?

Ja, i enlighet med föreningens stadgar, § 12. Upplåtelse-, överlåtelse-, pantsättning samt avgift för andrahandsupplåtelse.

 

Med vilken leverantör har föreningen TV/internet via?

 • TV (kabel) = Tele 2
 • Internet (fibernät) = Telia

 

Gemensamma utrymmen

 • Tre stycken tvättstugor, fullt utrustade.
 • Samlingslokal/Festlokal.

 

Möjligheten till p-plats/garage 

Föreningen har både p-platser och garage. För både p-plats och garage finns ett kösystem där man behöver anmäla sig .

 

Hur hanterar föreningen delat ägande?

Det är okej med delat ägande. Dock måste ägarandelen vara minst 10 procent.

 

Accepterar föreningen juridisk person?

Nej

 

Hur ser ni på uthyrning i andrahand?

Brf Fästan godkänner uthyrning i andra hand, men den ska vara tidsbegränsad och det är föreningens styrelse som fattar beslutet. Föreningen tar då av bostadsrättsinnehavaren ut en avgift för andrahandsupplåtelse som är 10 procent av ett prisbasbelopp per år i enlighet med § 12 i våra stadgar..

 

 

Årsredovisning

 

Här kan du ta del av föreningens årsredovisning: 

 

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

 

 

Stadgar

 

Här kan du ta del av föreningens stadgar: 

 

Aktuella stadgar

 

 

 

Visa hänsyn till dina grannar

 

Försök att visa hänsyn till dina grannar. Det kan vara lätt att glömma att ljud ibland lätt tränger igenom golv och väggar. På vardagar efter kl 22.00 är det inte tillåtet att spela hög musik eller föra annat oväsen, tex att spika eller borra i väggarna.

 

Här kan du ta del av föreningens ordningsregler/trivselregler: 

 

Ordningsregler

 

 

Parkeringsplatser och garageplatser

 

Föreningen har totalt 74 parkeringsplatser och 61 garageplatser. Varken p-platser eller garage är knutna till lägenheten och följer inte med vid en överlåtelse. Är man som nyinflyttad i behov av att hyra garage eller p-plats behöver man anmäla detta till styrelsen. Finns ingen p-plats tillgänglig får man sätta upp sig i ett särskilt kösystem. det lättaste är att skicka en intresseanmälan via e-post till brf.fastan1974@gmail.com eller skriva en lapp och lägga i styrelsens postlåda, ett inkast som finns på utsidan av föreningskontoret. Skriv att du vill ställa dig i kö för p-plats och/eller garageplats. Ange ditt för- och efternamn, adress, lägenhetsnummer, e-postadress eller telefonnummer. Du kommer sedan att kontaktas av styrelsen som bekräftar din anmälan.

 

För gäster finns fyra avsedda avgiftsbelagda gästparkeringar.

 

 

Cyklar, motorcyklar, mopeder

 

Cyklar får endast ställas i avsedda cyjekställ och cykelskjul på innergårdarna eller i cykelförråd. Motorcyklar och mopeder får varken ställas i cykelställ, cykelförråd eller i cykelskjul utan på parkering eller i särskilt avsett garage. Avsedda gästparkeringar kan även användas för motorcyklar och mopeder. 

 

 

Information som medlemmarna behöver ta del av

 

I varje trapphus finns en tavla med information som du ska känna till som föreningsmedlem. Här kan du bland annat ta del av förvaltarinformation från HSB.

 

Viktig information som berör våra medlemmar sammanfattas i "Fästanbladet" och delas ut i varje brevlåda, i regel varannan månad. Styrelsen sätter även upp anslag i varje trappuppgång när behov uppstår. Dessa anslag får inteplockas ner av medlemmarna utan det sköts av styrelsen.

 

Personuppgiftspolicy (GDPR)

 

Brf Fästan är mån om att hantera medlemmarnas personuppgifter på ett säkert sätt. Därför behandlas personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Ändamålet och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att kunna utföra förvaltning av våra fastigheter samt att kunna avisera våra bostadsrättsinnehavare.